بارداری هفته به هفته

۴۰
هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

اگر شما تا هفته بیست و پنجم بارداری آزمایش غربالگری قند خون را انجام نداده اید، تا متوجه شوید که وضعیت […]

مشاهده
هفته بیست و ششم بارداری

هفته بیست و ششم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که شما وارد هفته بیست و ششم بارداری می شوید و تقریبا به انتهای ۳ ماهه ی دوم می […]

مشاهده
هفته بیست و هفتم بارداری

هفته بیست و هفتم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

هفته بیست و هفتم بارداری نقطه ی عطف مهمی برای مادر و کودک است. این هفته از بارداری تقریبا در […]

مشاهده
هفته بیست و هشتم بارداری

هفته بیست و هشتم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که به ۳ ماهه ی دوم بارداری نزدیک می شویم، هفته بیست و هشتم بارداری با شروع مرحله ی […]

مشاهده
هفته بیست و نهم بارداری

هفته بیست و نهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته بیست و نهم بارداری وقتی که به ۳ ماهه ی سوم بارداری می رسیم، شما کاملا متوجه می شوید […]

مشاهده
هفته سی ام بارداری

هفته سی ام بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته سی ام بارداری و ۳ ماهه ی سوم بارداری، شما ممکن است احساس کنید که بارداری شما  تمام […]

مشاهده
هفته سی و یکم بارداری

هفته سی و یکم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته سی و یکم بارداری وقتی که ۳ ماهه ی سوم بارداری طی می شود، بزرگ ترین و مهم ترین […]

مشاهده
هفته سی و دوم بارداری

هفته سی و دوم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که شما وارد ماه هشتم یا هفته سی و دوم بارداری می شوید، احتمالا حس می کنید که می توانید کودکتان […]

مشاهده
هفته سی و سوم بارداری

هفته سی و سوم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته سی و سوم بارداری و در ۳ ماهه ی سوم بارداری، شما علائم مختلفی را ممکن است تجربه […]

مشاهده
هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که به هفته سی و چهارم بارداری می رسیم، شاید شما بیشتر احساس ناراحتی داشته باشید. باز هم ویزیت های […]

مشاهده
هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۱۹, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که هفته سی و پنجم بارداری شروع می شود، برخی از خانم ها در مورد وضع حمل و زایمان […]

مشاهده
هفته سی و ششم بارداری

هفته سی و ششم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۱۹, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در نهایت شما به هفته سی و ششم بارداری رسیده اید، و حالا تقریبا ۹ ماه بارداری در حال اتمام است. […]

مشاهده