بارداری هفته به هفته 40
هفته اول بارداری

هفته اول بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

هفته اول بارداری : هفته های بارداری از اولین روز آخرین قاعدگی شروع می شود. این بدین معنی است که در […]

مشاهده
هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

برخی از علایم هفته دوم بارداری عبارتند از: درد پستان ها، تهوع، گیجی. یک خانم باردار، می بایست  بر روی تغییر در […]

مشاهده
هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته سوم بارداری علی رغم همه علائمی که وجود دارد، بسیاری از زنان مطمئن نیستند که آیا واقعا در […]

مشاهده
هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته چهارم بارداری اگر هنوز مطمئن نیستید که باردار هستید، الان باید بارداری شما تائید شود. در این زمان می […]

مشاهده
هفته پنجم بارداری

هفته پنجم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته پنجم بارداری شما، یک ماه از بارداریتان گذشته است. شما تمام تست های بارداری در منزل را انجام […]

مشاهده
هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

رسیدن به هفته ششم بارداری ، نقطه ی عطف بارداری است. نشان دهنده نیمه ۳ ماهه اول بارداری است. کودک […]

مشاهده
هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته هفتم بارداری ، موارد بسیاری برای شما و نوزادتان رخ می دهد. شما در میانه اولین دوره سه […]

مشاهده
هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

بسیاری از  اتفاقات در طی هفته هشتم بارداری رخ می دهد. اگر چه بسیاری از زنان در طی هفته های […]

مشاهده
هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

۹در طی هفته نهم بارداری ، شما و کودکتان  در معرض تغییرات بسیار سریعی قرار می گیرید. اگر شما قبلا […]

مشاهده
هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که شما به هفته دهم بارداری می رسید، مهم این است که بدانید کودک شما کاملا از مرحله رویانی […]

مشاهده
هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته یازدهم بارداری ، بسیاری از تغییرات  در مادر و کودک ایجاد می شود. شاید مادر در این […]

مشاهده
هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

هفته دوازدهم بارداری ، هفته مهمی در بارداری است. در واقع این هفته از بارداری،  نشان دهنده انتهای ۳ ماهه […]

مشاهده