بارداری هفته به هفته 40
هفته سیزدهم بارداری

هفته سیزدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته سیزدهم بارداری ، از ۳ ماهه ی اول عبور کرده اید و وارد ۳ ماهه ی دوم بارداری […]

مشاهده
هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته چهاردهم بارداری شما ممکن است احساس کنید که می توانید راحت  تر باشید، در حالی که در بدن […]

مشاهده
هفته پانزدهم بارداری

هفته پانزدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته پانزدهم بارداری و در کل ۳ ماهه ی دوم بارداری، بیشتر زنان تمایل دارند تا کمی بیشتر […]

مشاهده
هفته شانزدهم بارداری

هفته شانزدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در هفته شانزدهم بارداری طی سه ماهه دوم بارداری، آزمون های بسیاری وجود دارد که برای اطمینان از رشد طبیعی […]

مشاهده
هفته هفدهم بارداری

هفته هفدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که بارداری به هفته هفدهم بارداری می رسد، شما احساس راحتی بیشتری دارید و راحت تر می توانید علائم […]

مشاهده
هفته هجدهم بارداری

هفته هجدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته هجدهم بارداری ، برخی از زنان افزایش اشتها را تجربه می کنند. توجه کنید در طی این هفته […]

مشاهده
هفته نوزدهم بارداری

هفته نوزدهم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۲, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

هفته نوزدهم بارداری ، هفته ی بسیار مهمی  برای مادر و جنین است. بسیاری از  تغییرات بالینی حیاتی و مهم […]

مشاهده
هفته بیستم بارداری

هفته بیستم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۱, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

هفته بیستم بارداری میانه سه ماهه دوم بارداری می باشد و همین طور میانه کل زمان بارداری است. به شما […]

مشاهده
هفته بیست و یکم بارداری

هفته بیست و یکم بارداری : آنجه باید بدانیم

مهر ۲۱, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته بیست و یکم بارداری ، باید به نحوه غذا خوردن و نوشیدن و ورزش کردن اهمیت دهید. […]

مشاهده
هفته بیست و دوم بارداری

هفته بیست و دوم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۱, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

تغییرات قابل ملاحظه زیادی در طی هفته بیست و دوم بارداری در شرایط جسمانی مادر بارداری ایجاد می شد. وقتی که […]

مشاهده
هفته بیست و سوم بارداری

هفته بیست و سوم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۱, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

در طی هفته بیست و سوم بارداری ، هم مادر و هم کودک وی می بایست وزن گیری کنند. خانم […]

مشاهده
هفته بیست و چهارم بارداری

هفته بیست و چهارم بارداری : آنچه باید بدانیم

مهر ۲۱, ۱۳۹۵ نسخه بارداری هفته به هفته

وقتی که به هفته بیست و چهارم بارداری می رسیم و در واقع به ۳ ماهه سوم بارداری نزدیک می […]

مشاهده