سلامت روان

۳۹
تمرکز

ویتامین هایی برای کمک به تمرکز و توجه

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

ویتامین ها نقش بیوشیمایی مهمی در مغز دارند و برای عملکرد شناختی درست مورد نیاز می باشند. برخی از ویتامین […]

مشاهده
تفکر روشن

ویتامین های مورد نیاز برای تفکر روشن

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

براساس وزارت کشاورزی امریکا، ارتباط عمیقی میان تغذیه و عملکرد شناختی وجود دارد. بدون دریافت میزان کافی از ویتامین ها، […]

مشاهده
تاثیر تغذیه بر سلامت روحی، جسمی و اجتماعی

تاثیر تغذیه سالم بر سلامت روحی، جسمی و اجتماعی

دی ۲۷, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

تغذیه سالم به معنای دریافت میزان کافی از موادمغذی مهم است، بنابراین میزان متنوعی از موادغذایی در هر گروه غذایی […]

مشاهده