سلامت روان 139
استرس و افسردگی

ویتامین هایی برای استرس و افسردگی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵ الهام آقایی سلامت روان

اگرچه مهم ترین ویتامین ها برای حفاظت از بدن در برابر استرس و افسردگی ویتامین های گروه B می باشند، اما […]

مشاهده
اضطراب

مواد مغذی مفید برای اضطراب

بهمن ۲۳, ۱۳۹۵ الهام آقایی سلامت روان

بسیاری از افراد در طول زندگی خود دچار اضطراب می شوند. براسس انستیتوی ملی سلامت روانی در ایالات متحده امریکا، […]

مشاهده
هفت راه کار موثر برای کاهش استرس

هفت راه کار موثر برای کاهش استرس

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ نسخه سلامت روان

آیا شما احساس می کنید که استرس دارید. در این جا هفت مرحله ساده برای کاهش استرس شما آورده شده […]

مشاهده
سلامت مغز

مهم ترین ویتامین ها و موادمعدنی برای مغز

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

مغز مسئول تنظیم تمام فرآیندهای فیزیکی و شناختی در بدن است، درحالیکه تنها ۲ درصد از وزن بدن را شامل […]

مشاهده
تمرکز

ویتامین هایی برای کمک به تمرکز و توجه

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

ویتامین ها نقش بیوشیمایی مهمی در مغز دارند و برای عملکرد شناختی درست مورد نیاز می باشند. برخی از ویتامین […]

مشاهده
تفکر روشن

ویتامین های مورد نیاز برای تفکر روشن

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

براساس وزارت کشاورزی امریکا، ارتباط عمیقی میان تغذیه و عملکرد شناختی وجود دارد. بدون دریافت میزان کافی از ویتامین ها، […]

مشاهده
تاثیر تغذیه بر سلامت روحی، جسمی و اجتماعی

تاثیر تغذیه سالم بر سلامت روحی، جسمی و اجتماعی

دی ۲۷, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

تغذیه سالم به معنای دریافت میزان کافی از موادمغذی مهم است، بنابراین میزان متنوعی از موادغذایی در هر گروه غذایی […]

مشاهده