سلامت روان 137
هفت راه کار موثر برای کاهش استرس

هفت راه کار موثر برای کاهش استرس

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ نسخه سلامت روان

آیا شما احساس می کنید که استرس دارید. در این جا هفت مرحله ساده برای کاهش استرس شما آورده شده […]

مشاهده
سلامت مغز

مهم ترین ویتامین ها و موادمعدنی برای مغز

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

مغز مسئول تنظیم تمام فرآیندهای فیزیکی و شناختی در بدن است، درحالیکه تنها ۲ درصد از وزن بدن را شامل […]

مشاهده
تمرکز

ویتامین هایی برای کمک به تمرکز و توجه

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

ویتامین ها نقش بیوشیمایی مهمی در مغز دارند و برای عملکرد شناختی درست مورد نیاز می باشند. برخی از ویتامین […]

مشاهده
تفکر روشن

ویتامین های مورد نیاز برای تفکر روشن

بهمن ۴, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

براساس وزارت کشاورزی امریکا، ارتباط عمیقی میان تغذیه و عملکرد شناختی وجود دارد. بدون دریافت میزان کافی از ویتامین ها، […]

مشاهده
تاثیر تغذیه بر سلامت روحی، جسمی و اجتماعی

تاثیر تغذیه سالم بر سلامت روحی، جسمی و اجتماعی

دی ۲۷, ۱۳۹۵ الهام آقایی تغذیه سالم

تغذیه سالم به معنای دریافت میزان کافی از موادمغذی مهم است، بنابراین میزان متنوعی از موادغذایی در هر گروه غذایی […]

مشاهده