نویسنده: نسخه 3854
تست سدیم خون

تست سدیم خون

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست سدیم خون میزان سدیم خون بررسی می شود. سدیم هم الکترولیت و هم ماده ی معدنی است. به […]

مشاهده
تست سدیمان یا ESR

تست سدیمان یا ESR

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست سدیمان یا ESR رسوب گلبول های قرمز در یک ساعت بررسی می شود.  هر چه تعداد گلبول قرمز […]

مشاهده
سی تی اسکن بدن

سی تی اسکن بدن

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

سی تی اسکن بدن شامل تصاویر گرفته شده توسط پرتوهای ایکس است که از ساختارهای درونی بدن بدست می آید. […]

مشاهده
سیستواورتروگرام

سیستواورتروگرام

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در سیستواورتروگرام از پرتوی ایکس استفاده می شود، و نمایی از مثانه و مجرای ادراری در زمانی که مثانه پر است […]

مشاهده
شرح حال سندرم پیش قاعدگی

شرح حال سندرم پیش قاعدگی

مهر ۹, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

شرح حال سندرم پیش قاعدگی مهم ترین ابزار پزشک برای تعیین این سندرم است. شرح حال طبی شامل موارد زیر است: […]

مشاهده
شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در مردان

شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در مردان

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

مهم ترین بخش معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در مردان ، شرح حال گیری است. در این روش پزشک موارد […]

مشاهده
شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در زنان

شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در زنان

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

شرح حال طبی و معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری در زنان مهم ترین بخش معاینه ی بالینی بی اختیاری ادراری […]

مشاهده
شرح حال و معاینه ی بالینی سنگ های کلیوی

شرح حال و معاینه ی بالینی سنگ های کلیوی

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

شرح حال و معاینه ی بالینی سنگ های کلیوی : اولین تشخیص برای سنگ های کلیوی زمانی مطرح می شود که […]

مشاهده
شرح حال و معاینه ی بالینی بیماری دیورتیکولیت

شرح حال و معاینه ی بالینی بیماری دیورتیکولیت

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

اگر علائم بیماری دیورتیکولیت وجود داشته باشد، پزشک شرح حال و معاینه ی بالینی بیماری دیورتیکولیت و بررسی های لازم را […]

مشاهده
شرح حال و معاینه ی بالینی سل TB

شرح حال و معاینه ی بالینی سل

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

پزشک با استفاده از شرح حال و معاینه ی بالینی سل ( TB ) و جمع آوری داده ها پی […]

مشاهده
شرح حال و معاینه ی بالینی لوپوس

شرح حال و معاینه ی بالینی لوپوس

مهر ۸, ۱۳۹۵ نسخه لوپوس

شرح حال و معاینه ی بالینی لوپوس : در مواردی که علائم مشکوک به لوپوس ( نوع سیستمیک اریتماتوز SLE) وجود […]

مشاهده
شمارش کامل سلول های خونی

شمارش کامل سلول های خونی

مهر ۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در شمارش کامل سلول های خونی یا CBC اطلاعات مفیدی در مورد تعداد و نوع سلول های خونی به دست می […]

مشاهده