بیماری کلیه 6
کلیه ها

کلیه ها

آبان ۲۸, ۱۳۹۷ نسخه

کلیه ها ، یک جفت اندام لوبیایی شکل در ۲ سمت ستون فقرات شما ، زیر دنده ها و پشت […]

مشاهده
نفروپاتی دیابتی چیست؟

نفروپاتی دیابتی چیست؟

آبان ۲۵, ۱۳۹۷ نسخه دیابت نوع 1

نفروپاتی دیابتی – بیماری های کلیوی که ناشی از دیابت هستند – دلیلِ شماره یک نارسایی کلیه است. تقریباً در […]

مشاهده
چگونگی عملکرد کلیه

چگونگی عملکرد کلیه

مرداد ۱۰, ۱۳۹۶ نسخه مقالات

کلیه ها دو عضوی لوبیا شکل واقع در دو طرف ستون فقرات و درست در زیر دنده ها می باشد. […]

مشاهده
نارسایی حاد کلیه در مقابل بیماری مزمن کلیوی

نارسایی حاد کلیه در مقابل بیماری مزمن کلیوی

تیر ۲۶, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

نارسایی کلیه زمانی رخ می دهد که کلیه ها توانایی عملکردشان را از دست می دهند. به منظور درمان موثر […]

مشاهده
ارومیا

ارومیا

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۶ نسخه مقالات

ارومیا ( سندرم اورمی – uremic syndrome ) یک عارضه جدی بیماری مزمن کلیه و آسیب حاد کلیوی (به عنوان […]

مشاهده
بیماری کلیه

بیماری کلیه: موادغذایی با میزان بالا و متوسطی از پتاسیم

فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ الهام آقایی تغذیه سالم

همانند سدیم، حفظ تعادل پتاسیم نیز در بدن ضروری است. اگر کلیه ها به درستی عمل نکنند، سطوح پتاسیم در […]

مشاهده