طب گیاهی

۱۴۷
آرسنیک

آرسنیک

شهریور ۳۰, ۱۳۹۵ مدیر سایت طب گیاهی

آرسنیک عنصری است که در بسیاری از مواد غذایی مثل غذاهای دریایی، ماکیان، غلات، نان، قارچ و محصولات لبنی وجود […]

مشاهده
مارچوبه

مارچوبه

شهریور ۳۰, ۱۳۹۵ مدیر سایت طب گیاهی

مارچوبه گیاهی است که جوانه، ریشه و ریزوم آن مصرف دارویی دارد. مارچوبه همراه با مقدار زیادی مایعات به عنوان […]

مشاهده
بوته بیبری

بیبری

شهریور ۳۰, ۱۳۹۵ مدیر سایت طب گیاهی

بیبری بوته ای است که در شرق آمریکا و تگزاس می روید. ریشه و میوه آم مصرف دارویی دارد. با […]

مشاهده