طب گیاهی 165
یوروکوما لانگیفولیا

یوروکوما لانگیفولیا

دی ۱۵, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گیاه یوروکوما لانگیفولیا اسامی لاتین: Akar Pasak Bumi, Ali’s Umbrella, Ali’s Walking Stick, Batang Pasak Bumi, Bedara […]

مشاهده
فایروید

فایروید

دی ۱۵, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گیاه فایروید اسامی لاتین: Adelfilla, Blood Vine, Blooming Sally, Bouquet Rouge, Chamaenerion angustifolium, Chamerion angustifolium, Épilobe, […]

مشاهده
زرشک اروپایی

زرشک اروپایی

دی ۱۵, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گیاه زرشک اروپایی اسامی لاتین: Agracejo, Barberry, Berberidis Cortex, Berberidis Fructus, Berberidis Radicis Cortex, Berberidis Radix, Berbéris […]

مشاهده
جینکو

جینکو

دی ۱۴, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گیاه جینکو اسامی لاتین: Abricot Argenté Japonais, Adiantifolia, Arbre aux Écus, Arbre aux Quarante Écus, Arbre du […]

مشاهده
گاما هیدروکسی بوتیرات

گاما هیدروکسی بوتیرات

دی ۱۴, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گاما هیدروکسی بوتیرات (GHB) اسامی لاتین: ۴-Hydroxybutanoate, 4-Hydroxy Butyrate, 4-hydroxybutyric acid, Acide 4-hydroxybutanoïque, Acide Gamma-Hydroxybutyrique, Acide Gamma-Hydroxy-Butyrique, […]

مشاهده
گاما لینولئیک اسید

گاما لینولئیک اسید

دی ۱۴, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گاما لینولئیک اسید اسامی لاتین: Acide Gammalinolénique, Acide Gamma-Linolénique, Ácido Gama Linolénico, AGL, Gamolenic Acid, GLA, Gammalinolenic […]

مشاهده
گاما بوتیرولاکتون

گاما بوتیرولاکتون

دی ۱۴, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گاما بوتیرولاکتون (GBL) اسامی لاتین: ۱,۲-Butanolide, 2,3-dihydro furanone, 2(3H)-Furanone Dihydro, 3-Hydroxybutyric Acid Lactone, 4-Butanolide, 4-Butyrolactone, 4-Hydroxybutanoic Acid […]

مشاهده
هرب پاریس

هرب پاریس

دی ۱۳, ۱۳۹۵ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گیاه هرب پاریس (Herb Paris) اسامی لاتین: Other Names: Einbeere, Étrangle-Loup, Herb-Paris, Herbe à Paris, Hierba de […]

مشاهده
هرب رابرت

هرب رابرت

دی ۱۳, ۱۳۹۵ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد گیاه هرب رابرت (HERB ROBERT) اسامی لاتین: Aiguilles de Notre-Dame, Bec de Cigogne, Bec de Grue, Cerfeuil […]

مشاهده
شاهدانه غافی

شاهدانه غافی

دی ۱۲, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد شاهدانه غافی (HEMP AGRIMONY) اسامی لاتین: Alpenkraut, Cañamazo, Cáñamo Acuático, Cannabine, Chanvre d’Eau, Chanvrin, Donnerkraut, Dostenkraut, Drachenkraut, […]

مشاهده
بنفشه سه رنگ

بنفشه سه رنگ

دی ۱۲, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد بنفشه سه رنگ (HEART’S EASE) اسامی لاتین : European Wild Pansy, Fer à Cheval, Field Pansy, Hearts […]

مشاهده
جینسینگ آمریکایی

جینسینگ آمریکایی

آبان ۲۲, ۱۳۹۵ نسرین طوسی طب گیاهی

جینسینگ آمریکایی یکی از انواع گیاهان دارویی است. ریشه ی این گیاه برای تهیه ی داروهای پزشکی استفاده می شود. […]

مشاهده