کمک های اولیه 78
دلایل بیماری ام اس چیست؟

دلایل بیماری ام اس چیست؟

تیر ۷, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

دلایل اسکلروز چندگانه چیست؟ پزشکان هنوز نمی دانند دلایل ام اس چیست، اما اطلاعات جالبی وجود دارد که حاکی از دخالت […]

مشاهده
درمان کشیدگی گردن

درمان کشیدگی گردن

تیر ۷, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان کشیدگی گردن توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان کشیدگی عضلانی

درمان کشیدگی عضلانی

تیر ۷, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان کشیدگی عضلانی توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان کزاز

درمان کزاز

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان کزاز توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که بدون […]

مشاهده
درمان کبودی در اطفال

درمان کبودی در اطفال

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان کبودی در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
درمان پارونیشیا ( عفونت ناخن )

درمان پارونیشیا ( عفونت ناخن )

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان پارونیشیا ( عفونت ناخن ) توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، […]

مشاهده
درمان پارگی تاندون

درمان پارگی تاندون

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان پارگی تاندون توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان مسمومیت ها

درمان مسمومیت ها

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان مسمومیت ها توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده

درمان های طبیعی برای علائم یائسگی

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

کوهوش سیاه علائمی که رفع می کند : گرگرفتگی ، تعریق شبانه فواید : کوهوش سیاه از یک گونه گل […]

مشاهده
درمان مسمومیت با آسپرین

درمان مسمومیت با آسپرین

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان مسمومیت با آسپرین توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
درمان مسمومیت با استامینوفن ( تیلنول )

درمان مسمومیت با استامینوفن ( تیلنول )

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان مسمومیت با استامینوفن ( تیلنول ) توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می […]

مشاهده
درمان صدمات ناخن

درمان صدمات ناخن

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان صدمات ناخن توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده