کمک های اولیه 77
کمک های اولیه در مواجه با سوختگی

کمک های اولیه در مواجه با سوختگی

تیر ۱, ۱۳۹۸ نسخه کمک های اولیه

قبل از ارائه هر گونه کمک اولیه، بهتر است نوع سوختگی را مشخص کنید. اگر مطمئن نیستید که‌ سوختگی از […]

مشاهده
گزش یا گازگرفتگی توسط حیوانات

گزش یا گازگرفتگی توسط حیوانات

شهریور ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

گزش یا گازگرفتگی توسط حیوانات توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح […]

مشاهده
پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

پیچ خوردگی مچ پا توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
مشکلات تنفسی در اطفال

مشکلات تنفسی در اطفال

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

مشکلات تنفسی در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
مسمومیت در اطفال

مسمومیت در اطفال

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

مسمومیت در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
مسمومیت با آهن در کودکان

مسمومیت با آهن در کودکان

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ زهره قربانی کمک های اولیه

مسمومیت با آهن در کودکان توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح […]

مشاهده
قطع عضو ناشی از تصادف ( آمپوتاسیون )

قطع عضو ناشی از تصادف ( آمپوتاسیون )

تیر ۲۰, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

قطع عضو ناشی از تصادف ( آمپوتاسیون ) توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی […]

مشاهده
عدم توانایی ادرار کردن

عدم توانایی ادرار کردن

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

عدم توانایی ادرار کردن توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
شکستگی مچ پا

شکستگی مچ پا

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

شکستگی مچ پا توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
شوک الکتریکی

شوک الکتریکی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

شوک الکتریکی توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که بدون […]

مشاهده
زردی نوزاد

زردی نوزاد

تیر ۱۷, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

زردی نوزاد توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که بدون […]

مشاهده
دلایل بیماری ام اس چیست؟

دلایل بیماری ام اس چیست؟

تیر ۷, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

دلایل اسکلروز چندگانه چیست؟ پزشکان هنوز نمی دانند دلایل ام اس چیست، اما اطلاعات جالبی وجود دارد که حاکی از دخالت […]

مشاهده