نویسنده: نسخه 4257
شیوع اختلال بیش فعالی - نقص توجه

شیوع اختلال بیش فعالی – نقص توجه

آبان ۷, ۱۳۹۵ نسخه نقص توجه – بیش فعالی

ممکن است در حال حاضر بیشتر از قبل درباره بیش فعالی – نقص توجه شنیده باشید، اما در واقع شیوع […]

مشاهده
واژه نامه نقص توجه – بیش فعالی

واژه نامه نقص توجه – بیش فعالی

آبان ۷, ۱۳۹۵ نسخه نقص توجه – بیش فعالی

واژه نامه نقص توجه – بیش فعالی اختلال کم توجهی – بیش فعالی (ADHD) یک اختلال رشدی و رفتاری است. […]

مشاهده
اختلال بیش فعالی - کمبود توجه چیست

اختلال بیش فعالی – کمبود توجه چیست؟

آبان ۷, ۱۳۹۵ نسخه نقص توجه – بیش فعالی

اختلال بیش فعالی – کمبود توجه (ADHD) کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر می گذارد و می تواند تا بزرگسالی ادامه […]

مشاهده
کم خونی در بارداری

کم خونی در بارداری

آبان ۷, ۱۳۹۵ نسخه کم خونی

کم خونی در بارداری : وقتی باردار هستید، ممکن است به کم خونی مبتلا شوید. در این حالت خون شما […]

مشاهده
روز اول بارداری

روز اول بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز اول بارداری – روز اول چرخه ی تخمدانی – ۲۷۹ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه مواردی […]

مشاهده
روز دوم بارداری

روز دوم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز دوم بارداری – الان روز دوم چرخه ی قاعدگی است – ۲۷۸ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز سوم بارداری

روز سوم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سوم بارداری – الان روز سوم چرخه ی قاعدگی است – ۲۷۷ روز مانده به زمان زایمان در این شکل […]

مشاهده
روز چهارم بارداری

روز چهارم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهارم بارداری – الان روز ۴ ام چرخه است – ۲۷۶ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز پنجم بارداری

روز پنجم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجم بارداری – الان روز ۵ ام چرخه است – ۲۷۵ روز تا زایمان مانده است در این شکل […]

مشاهده
روز ششم بارداری

روز ششم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز ششم بارداری – الان روز ۶ ام چرخه است – ۲۷۴ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز هفتم بارداری

روز هفتم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز هفتم بارداری – الان روز ۷ ام چرخه است – ۲۷۳ روز مانده تا زمان زایمان چه  مواردی در این […]

مشاهده
روز هشتم بارداری

روز هشتم بارداری

آبان ۶, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز هشتم بارداری – الان روز ۸ ام چرخه است – ۲۷۲ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده