معرفی ارزش های غذایی و مواد مغذی موجود در چغندر برای حفظ سلامتی