مراحل رشدی راه رفتن 3
کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه سن مدرسه ( 5 ال 12 سالگی )

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟ برای پاهای یک کودک، کاملا عادی ست که پرانتزی به نظر برسند، بنابراین […]

مشاهده
محدوده زمانی راه رفتن کودک شما

محدوده زمانی راه رفتن کودک شما

خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه راهنمای والدین

در اینجا مراحلی که کودک شما برای مهارت یافتن در راه رفتن طی می کند آورده شد ه اند. یادگیری […]

مشاهده
راه رفتن با تاخیر و دیگر مشکلات پا در کودکان

راه رفتن با تاخیر و دیگر مشکلات پا در کودکان

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵ نسخه راهنمای والدین

راه رفتن با تاخیر و دیگر مشکلات پا در کودکان بیشتر کودکان می توانند بین سن ۸ ماهگی و ۱۲ […]

مشاهده