دیابت

۶۳
راهنمای دیابت نوع 1 ۲۴

راهنمای دیابت نوع ۱

شهریور ۱۲, ۱۳۹۵ نسخه مقالات

در افراد مبتلا به دیابت نوع 1, پانکراس نمی تواند انسولین ترشح کند. این هورمون حیاتی در تبدیل قند به انرژی به سلول های بدن شما کمک می کند.

مشاهده
غذاهای نامناسب و غذاهای مناسب دیابت ۲۰

غذاهای نامناسب و غذاهای مناسب دیابت

شهریور ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه مقالات

اگر شما دیابت دارید باید در نوع تغذیه خود تغییرات اساسی بدهید در راهنمای تصویری غذاهای نامناسب و غذاهای مناسب دیابت رهنمودهایی برای شما وجو دارد

مشاهده
علت نوسان قند خون ۲۲

علت نوسان قند خون

شهریور ۱۱, ۱۳۹۵ نسخه مقالات

اگر دیابت یا مشکلات مربوط به قند خون دارید مهم است در مورد علت نوسان قند خون و احتیاطات مرتبط با آن بدانید، عواملی که باعث افزایش یا کاهش قند خون می شوند

مشاهده