روغن بادام زمینی
روغن بادام زمینی

روغن بادام زمینی

روغن بادام زمینی روغن گیاهی است که از بادام زمینی گرفته می‌شود این روغن به صورت خام یا برای پختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

دانه