ads
نان کروتان ( نان سالادی)
نان کروتان ( سالادی)

نان کروتان ( نان سالادی)

کروتان  به تیکه های دوباره پخته شده نان گفته می شود که کاملا برشته و ترد هستند. کروتان معمولا به شکل مکعب درست می شود. در تهیه آن به راحتی می توان از نان تست بیات شده استفاده کرد.

کربوهیدرات