دانه کاج
دانه کاج

دانه کاج

دانه کاج که در میوه مخروطی آن قرار گرفته منبع غنی از پروتئین است و اسیدهای آمینه موجود در آن، این دانه را تبدیل به یک منبع غذایی مفید کرده است.

دانه درخت کاج غنی از ویتامین ب۱ ، ویتامین ب۳، منگنز، ویتامین ای، ویتامین کا، مس و منیزیم است و پتاسیم زیادی دارد.

دانه