پاراکلینیک 273
تست لاکتات دهیدروژناز

لاکتات دهیدروژناز یا تست LDH ( ال دی اچ )

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آنزیم لاکتات دهیدروژناز به تولید انرژی کمک می کند. در تقریبا همه ی بافت های بدن وجود دارد و در […]

مشاهده
آنالیز سنگ های ادراری

آنالیز سنگ های ادراری

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آنالیز سنگ های ادراری : در این تست مواد شیمیایی سازنده ی سنگ های ادراری بررسی می شود.  این تست بر […]

مشاهده
هورمون اینهیبین A

هورمون اینهیبین A

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست هورمون اینهیبین A برای اندازه گیری این هورمون در دوران بارداری استفاده می شود ( از نظر بررسی سندرم […]

مشاهده
ثبت نوار قلب به صورت سرپایی

ثبت نوار قلب به صورت سرپایی

مرداد ۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

ثبت نوار قلب به صورت سرپایی فعالیت الکتریکی قلب را در زمان انجام کارهای معمولی نشان می دهد. کلمه ی […]

مشاهده
تست های آنتی ژنی برای ژیاردیا

تست های آنتی ژنی برای ژیاردیا

مرداد ۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

برای بررسی تست آنتی ژنی ژیاردیا ، نمونه مدفوع یا مایع از بخش فوقانی روده ها ( مایع اثنی عشر […]

مشاهده
تست های آنتی بادی ( تست کومبس )

تست های آنتی بادی ( تست کومبس )

مرداد ۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های آنتی بادی ( تست کومبس ) برای یافتن آنتی بادی هایی که به گلبول های قرمز خون حمله […]

مشاهده
تست های آلرژی

تست های آلرژی

مرداد ۵, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست های آلرژی شامل تست های پوستی و خونی است برای یافتن مواد و یا آلرژن هایی که ممکن است […]

مشاهده

تست آنتی بادی ضد اسپرم

مرداد ۴, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تست آنتی بادی ضد اسپرم تست برای بررسی آنتی بادی ها ( پروتئین های خاص) که علیه اسپرم ها در خون، […]

مشاهده
آزمایش آنتی بادی های ضد هسته ای (ANA)

آزمایش آنتی بادی های ضد هسته ای (ANA)

فروردین ۳۱, ۱۳۹۴ نسخه پاراکلینیک

آزمایش آنتی بادی های ضد هسته ای یا ( Antinuclear Antibody Test ( ANA  مقدار و الگوی آنتی بادی های […]

مشاهده