طب گیاهی

۱۴۷
چای قرمز (ردبوش)

چای قرمز (ردبوش)

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد چای قرمز – Red Bush Tea اسامی دیگر لاتین: Aspalathus linearis, Aspalathus contaminatus, Borbonia pinifolia, Green Red Bush, Infusion […]

مشاهده
چای سیاه

چای سیاه

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد چای سیاه – Black Tea اسامی دیگر به لاتین: Black Leaf Tea, Camellia sinensis, Camellia thea, Camellia theifera, Chinese […]

مشاهده
چای سبز

چای سبز

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد چای سبز – Green Tea اسامی دیگر به لاتین: Camellia sinensis, Camellia thea, Camellia theifera, Constituant Polyphénolique de Thé […]

مشاهده
چای جاوا

چای جاوا

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد چای جاوا – Java Tea اسامی دیگر به لاتین: Arjak, Barbiflore, Clerodendranthus spicatus, Clerodendrum spicatum, Java Thé, Moustaches de […]

مشاهده
چای اولونگ

چای اولونگ

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد چای اولونگ – Oolong Tea اسامی دیگر لاتین: Brown Tea, Camélia Chinois, Camellia sinensis, Camellia thea, Camellia theifera, Dragon […]

مشاهده
سیب زمینی

سیب زمینی

تیر ۲۹, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد سیب زمینی – Potato اسامی دیگر لاتین: Irish Potato, Ja Ying Ye, Papa, Patatas, Patate, Patate Irlandaise, Pomme […]

مشاهده
ویتامین آ

ویتامین آ

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد ویتامین آ – Vitamin A اسامی دیگر لاتین: ۳-Dehydroretinol, 3-Déhydrorétinol, Acétate de Rétinol, Antixerophthalmic Vitamin, Axerophtholum, Dehydroretinol, Déhydrorétinol, […]

مشاهده
ویتامین ب 1 یا تیامین

ویتامین ب ۱ یا تیامین

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد ویتامین ب ۱ یا تیامین – Thiamine / Vitamin B1 اسامی دیگر لاتین: Aneurine Hydrochloride, Antiberiberi Factor, Antiberiberi Vitamin, Antineuritic […]

مشاهده
vitamin b12

ویتامین ب ۱۲

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ زهره قربانی طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد ویتامین ب ۱۲ – Vitamin B12 اسامی دیگر لاتین: B-12, B12, B Complex Vitamin, Bedumil, Cobalamin, Cobalamine, Cobamin, Cobamine, […]

مشاهده
ویتامین ث

ویتامین ث

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد ویتامین ث – Vitamin C اسامی دیگر لاتین: Acide Ascorbique, Acide Cévitamique, Acide Iso-Ascorbique, Acide L-Ascorbique, Acido Ascorbico, Antiscorbutic […]

مشاهده
ویتامین د

ویتامین د

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد ویتامین د – Vitamin D اسامی دیگر لاتین: Alfacalcidol: 1-alpha-hydroxycholecalciferol, 1-alpha-hydroxycholécalciférol, 1 alpha (OH)D3. Calcifediol: 25-HCC, 25-hydroxycholecalciferol, 25-hydroxycholécalciferol , […]

مشاهده
ویتامین کا

ویتامین کا

تیر ۲۸, ۱۳۹۶ نسخه طب گیاهی

اطلاعات کلی در مورد ویتامین کا – Vitamin K اسامی دیگر لاتین: ۴-Amino-2-Methyl-1-Naphthol, Fat-Soluble Vitamin, Menadiol Acetate, Menadiol Sodium Phosphate, Menadione, Ménadione, […]

مشاهده