نارسایی حاد کلیه 7
نارسایی حاد کلیه در مقابل بیماری مزمن کلیوی

نارسایی حاد کلیه در مقابل بیماری مزمن کلیوی

تیر ۲۶, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

نارسایی کلیه زمانی رخ می دهد که کلیه ها توانایی عملکردشان را از دست می دهند. به منظور درمان موثر […]

مشاهده
داروهایی که می توانند موجب بروز بیماری حاد کلیوی شوند

داروهایی که می توانند موجب بروز بیماری حاد کلیوی شوند

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

بسیاری از داروها موجب بروز بیماری حاد کلیه (نارسایی حاد کلیه) شوند، از قبیل: آنتی بیوتیک ها. که شامل آمینوگلیکوزیدها، سفالوسپورین، […]

مشاهده
بیماری حاد داخل کلیوی

بیماری حاد داخل کلیوی

خرداد ۲۳, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

بیماری حاد داخل کلیوی (AKI) یا ذاتی را همچنین نارسایی حاد کلیوی می نامند، هنگامی رخ می دهند که آسیب […]

مشاهده
بیماری حاد کلیه

بیماری حاد کلیه

خرداد ۲۳, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

بیماری حاد کلیه ، که نارسایی حاد کلیه نیز گفته می شود، از کار افتادن ناگهانی کلیه است. هنگامی که […]

مشاهده
آسیب حاد ازوتمی پیش کلیوی

آسیب حاد ازوتمی پیش کلیوی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

آسیب حاد ازوتمی پیش کلیوی (AKI)، نارسایی حاد کلیه نیز نامیده می شود، هنگامی رخ می دهد که کاهش ناگهانی […]

مشاهده
آسیب حاد ازوتمی پس کلیوی

آسیب حاد ازوتمی پس کلیوی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶ نسخه نارسایی حاد کلیه

آسیب حاد ازوتمی پس کلیوی ، نارسایی حاد کلیه نیز نامیده می شود، هنگامی که انسداد مجاری ادراری زیر کلیه […]

مشاهده
نارسایی حاد کلیوی

نارسایی حاد کلیوی چیست ؟

بهمن ۱, ۱۳۹۵ مهبد علوی نارسایی حاد کلیه

نارسایی حاد کلیوی – acute renal failure اسامی دیگر آن عبارتند از: نفریت بینابینی حاد آسیب حاد کلیوی علائم ورم ادرار […]

مشاهده