8 ماهه 10

چرخیدن، پریدن و فکر کردن

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

چهار دست و پا رفتن ایستادن و چرخیدن حاصل رفلکس های اولیه هستند وقتی سر به پایین نگاه می کند پا صاف و بازو ها خم می شوند اما وقتی سر به بالا نگاه می کند بازوها مستقیم و پاها خم می شوند به زودی کودکان شروع به چرخیدن در اطراف مبل با گرفتن لبه های مبل می کنند زیرا بر خلاف جاذبه ایستادن را یاد می گیرند. ایستادن و چرخیدن مه [...]

مشاهده

فعالیت های چهار دست و پا

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

چهار دست و پا یک مرحله ی مهم برای تحریک حسی انقباض عضلانی و رشد بینایی است فاصله ی بین چشمان و دست کودکی که چهار دست و پا می رود همان فاصله ای است که در آن فاصله در دوران مدرسه کودک متنی را می خواند، هنگامی که کودک در فواصل مختلف به اسباب بازی ها نزدیک یا از آن ها دور می شود به افزایش تمرکز و تطابق عضلات چشم اش کمک خواهد شد . آ [...]

مشاهده

تقویت تعادل از طریق تحریک انقباضات عضلانی

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

در دوره ی نوزادی ، حرکات تعادلی باید برای رشد راه های مغزی ، تکرار شوند به تاثیر انقباض عضلانی روی تعادل توجه کنید . کودکانی که رفلکس های عضلانی ضعیف دارند اغلب مشکلات زیادی پیدا می کنند رفلکس های تعادلی نیز از طریق سیستم تعادلی ( گوش داخلی ) رشد می کنند به همین ، دلیل ، فعالیت های تعادلیموجود در کتاب ، مهم هستند. [...]

مشاهده

رشد شانه ها ، بازوها و دست ها

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

رشد و رفتار کودک تحت تاثیر غذای روزانه قرار می گیرد . اگر درد مورد رفتار یا رشد کودکتان سوال دارید از متخصص کمک بگیرید . پارو ، پارو، پارو ، قایقت را پارو بزن کودک را تشویق کنید تا دست شما یا میله ی کوچک را در بالای سرش نگه دارد به آرامی او را با آوازی به عقب و جلو بکشید او را تشویق کنید برای تقویت انقباض عضلانی ، آرنج های [...]

مشاهده

کشیدن خود با باسن

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

خوابیدن به روی شکم تحریک حسی بسیار خوبی برای مغز نوزادان است بعضی نوزادان مخصوصا آن هایی که زود نشانده می شوند ( وضعیت نشسته قرار می گیرند ) کشیدن خود با باسن می شوند (برای تحرک خود را در وضعیت نشسته روی باسن به جلو می کشند ) و مرحله ی چهار دست و پا را از دست می دهند. کودکتان را در وضعیت نشسته نگه ندارید تا از جرکت کردن با باسن جلوگ [...]

مشاهده

سینه خیز رفتن

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 7 ماهه

رشد مغز به تاثیر متقابل ژن و تجربه وابسته است تجربیات اولیه به شکل دهی مغز کمک می کنند. سینه خیز رفتن یکی از مراحل مهم برای رشد مغز است. بعضی کودکان زودتر و بعضی دیرتر سینه خیز می روند طبیعت حکم می کند که یک نوزاد قبل از چهار دست و پا رفتن ، نیاز به زمان بیشتری برای تجربه حرکت داشته باشد بعضی نوزادان در نتیجه ی بازتوانی در [...]

مشاهده

روی شکم خوابیدن

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

نوزادتان را به نشستن ترغیب نکنید. او پس از این که خزیدن کروکودیل یا چهار دست و پا را تجربه کند با رشد عضلانی کافی ، به میل خودش خواهد نشست این روند از هرگونه مشکل وضعیتی جلوگیری می کند. نگاه کردن به اطراف، هنگام خوابیدن روی شکم یک مرحله ی مهم برای تکامل نزدیک بینی و تطابق بینایی است. فعالیت هایی برای وضعیت خوابیده روی شک [...]

مشاهده

ماساژ، ورزش، موسیقی

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

ماساژباید بدون لباس انجام شود ، اما این کار همیشه ممکن نست نوزادان ، رما  را به اندازه ی بزرگسالان احساس نمی کنند .با وجود این کودکان از دست تان فرار می کنند سعی کنید آنها را برای ماساژدادن دمر خوابانده و ماساژ را با ورزش ترکیب کنید . باید محکم و سریع باشید . در زمان ماساژ دادن از سر و صداهای جالب ، اسباب بازی های جیر جیر کننده یا [...]

مشاهده

ماساژ

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

پوست ما ، پیام هایی از محیط برای ارسال به سیستم اعصاب مرکزی دریافت می کند این پیام ها در مغز رمز گشایی و در صورت نیاز ، به حرکت تبدیل می شوند . بنابراین ما وقتی احساس سرما می کنیم لباس بیشتری می پوشیم ماساژ برای گروه سنی نمونه ای از “اگر می تونی منو بگیر” است . زمان حمام کردن برای خشک کردن نوزادتان هم از حوله های [...]

مشاهده

خزیدن ، راه رفتن

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ نسخه 10 ماهه

در ۶ الی ۱۲ ماهگی ، نوزادان یا در آستانه ی حرکت کردن هستند یا به شکل کروکودیل سینه خیز می روند یا چهار دست وپا حرکت می کنند. خزیدن و چهاردست و پا رفتن  راه های مغزی مهمی را بوجود می آورند اکثر نوزادان می خزند سپس به مدت ۵ ماه قبل از راه رفتن ، چهار دست و پا می روند و سر انجام راه می روند. اما این دوره ها در کودکان مختلف و متفاوتند. [...]

مشاهده