عوارض استفاده طولانی مدت داروهای بیش فعالی در بزرگسالان