ورزش موسیقی

بهمن ۱۷, ۱۳۹۶ نسخه 18 ماهه نظرات

بدانیم:

  • تطابق حرکت با گفتار به کودک کمک می کند، با آهنگ حرکت کرده و افکار و اعمالش را به هم مرتبط کند.
  • همچنان باید هنگام تمرین به کودک تان کمک کنید.

این فعالیت ها بدن را با مغز هماهنگ می کنند همچنین آن ها تشخیص داخلی میزان سرعت ریتم و زمان را تقویت می کنند و به رشد تون عضلانی انعطاف پذیری و هماهنگی حرکات درشت کمک می کند.


سلسله تمرینات متوالی

همزمان با موسیقی بازوها را بالا و پایین ببرید.

سپس بازوها را به سمت داخل و خارج حرکت دهید.

سلسله تمرینات متوالی

این تمرینات بعدها برای گرفتن یک بادکنک یا یک توپ بزرگ استفاده می شوند بشمارید (۱) اماده باش (۲) دست ها باز (۳) دست ها بسته


آواز با حرکت

در حالی که مقابل کودکتان – که با پاهای باز ایستاده – قرار گرفته اید با اشاره به اعضای مختلف بدن آوازای دراین مورد بخوانید :

چشم چشم دو ابرو

دماغ و دهن یه گردو

حالا بذار دوتا گوش

موهاش فراموش نشه

چوب چوببپ یه گردن

اینم که گردی تن

دست دست دو تا پا

انگشت ها و جوراب ها

آواز با حرکت

هنگام خواندن گاهی توقف کنید و مطمئن شوید کودک سر شانه ها پاها و انگشتانش را پیدا کرده است این کار را به آرامی انجام دهید زیرا بسیاری از کودکان نمی توانند آن را سریع انجام دهند و اغلب به کمک نیاز دارند این تمرین را چندین با تکرار کنید مطابق با توانایی کودک بخش های مختلف بدن را تغیر دهید تمرین را با چوب های ریتم نیز انجام دهید.

مقالات مرتبط

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است