15 سالگی 1
رشد کودک 12 - 19 سالگی

رشد کودک ۱۲ – ۱۹ سالگی

تیر ۱۰, ۱۳۹۶ نسخه نوجوانی ( 12 الی 18 سالگی )

رشد کودک ۱۲ – ۱۹ سالگی نوجوانی گستره ای از تغییرات عظیم جسمی، هیجانی و روانی است که وسعت بهنجار […]

مشاهده