کشت 3
کشت ادرار

کشت ادرار

مهر ۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در کشت ادرار نوع  عامل عفونی مسبب عفونت ادراری که معمولا باکتری است مشخص می شود. ادرار درون مثانه معمولا استریل […]

مشاهده
کشت پوست و زخم

کشت پوست و زخم

مهر ۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در کشت پوست و زخم نوع میکروب مشخص می شود ( مثل باکتری، ویروس، قارچ). نمونه ی پوستی، بافتی یا مایع […]

مشاهده
کشت خلط

کشت خلط

مهر ۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

کشت خلط برای بررسی عفونت باکتریایی و یا قارچی گلو کاربرد دارد. نمونه ای تهیه می شود و رشد میکروب ها […]

مشاهده