کتوز 1

عوارض جانبی جدی در زمان کمبود دریافت کربوهیدرات­ بر بدن

مارس 14, 2018 الهام آقایی

براساس نظر انستیتوی پزشکی ۴۵ تا ۶۵ درصد از کالری ­های روزانه دریافتی افراد از طریق کربوهیدرات­ها است. در یک […]

مشاهده