پا پارانتزی 2
کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه سن مدرسه ( 5 ال 12 سالگی )

کودک من می تواند پا پرانتزی باشد؟ برای پاهای یک کودک، کاملا عادی ست که پرانتزی به نظر برسند، بنابراین […]

مشاهده
دیر راه رفتن و سایر مشکلات مربوط به پا در کودکان

دیر راه رفتن و سایر مشکلات مربوط به پا در کودکان

شهریور ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه راهنمای والدین

بیشتر کودکان می‌ توانند بین ماه‌های هشتم و دوازدهم خودشان بایستند و قدم‌های اول را بردارند. پس از یک سالگی […]

مشاهده