نوروسایکولوژیست 1
نوروسایکولوژیست یا عصب روانشناس کیست؟

نوروسایکولوژیست یا عصب روانشناس کیست؟

شهریور ۱۷, ۱۳۹۸ نسخه متخصص

نوروسایکولوژیست یا (Neuropsychologist) روانشناسی است که در درک رابطه بین عملکرد مغز و رفتار انسان ها تخصص دارد. مغز بافتی […]

مشاهده