نقص توجه و بیش فعالی 3
علل اختلال بیش فعالی - نقص توجه

علل اختلال بیش فعالی – نقص توجه

تیر ۲۰, ۱۳۹۶ نسخه پیش از دبستان ( 3 الی 5 سالگی )

هیچ کس نمی داند دقیقا چه چیزی باعث بروز بیش فعالی – نقص توجه می شود، اما مسئله مهم شناخته […]

مشاهده
خانه و کودکان بیش فعال

خانه و کودکان بیش فعال

بهمن ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه نقص توجه - بیش فعالی در کودکان

خانه و کودکان بیش فعال موارد بسیاری وجود دارد که شما می توانید در خانه برای کمک به کودک خود […]

مشاهده
نقص توجه و بیش فعالی در ازدواج

نقص توجه و بیش فعالی در ازدواج و روابط رمانتیک

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵ نسخه نقص توجه – بیش فعالی

نقص توجه و بیش فعالی در ازدواج و روابط رمانتیک افراد زیادی به اشتباه با نقص توجه – بیش فعالی به […]

مشاهده