مشکلات رفتاری کودکان نوپا 11
کودکان نوپا و اذیت و آزار رساندن

کودکان نوپا و اذیت و آزار رساندن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا اتفاق می افتد چه بخواهید و چه نخواهید، طعنه زدن واقعیت زندگی است – یا حداقل زندگی پیش از […]

مشاهده
چرا کودکان جیغ و داد راه می اندازند

کودکان نوپا و جیغ و داد کردن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا کودکان جیغ و داد راه می اندازند کودک نوپای شما تقریبا برای هر چیزی به بزرگسالان وابسته است – […]

مشاهده
کودکان نوپا و پرتاب کردن

کودکان نوپا و پرتاب کردن

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا نوپایان اشیا را پرت می کنند پرتاب کردن اشیا، برای بسیاری از کودکان بین ۱۸ ماه و ۳ سال، […]

مشاهده
کودک 20 ماهه ی شما: دست و پنجه نرم کردن با پرخاشگری

کودک ۲۰ ماهه ی شما: دست و پنجه نرم کردن با پرخاشگری

شهریور ۵, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

جدید این ماه: دست و پنجه نرم کردن با پرخاشگری زدن، خراشاندن، گاز گرفتن رفتارهای رایج خردسالان هستند، اما وقتی هم […]

مشاهده
والدین می گویند: از پس « نه » گفتن کودک تان برایید

والدین می گویند: از پس « نه » گفتن کودک تان برایید

تیر ۲۶, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

والدین می گویند: از پس « نه » گفتن کودک تان برایید هنگامی که خردسال شما عاشق کلمه ی « […]

مشاهده
رفتار کودک 21 ماهه ی شما: تدابیر نظم مثبت

رفتار کودک ۲۱ ماهه ی شما: تدابیر نظم مثبت

تیر ۱۱, ۱۳۹۶ نسخه راهنمای والدین

جدید این ماه: تدابیر نظم مثبت منظم کردن کودک به معنای تنبیه کردن او نیست، بلکه آموزش درست از غلط […]

مشاهده
رفتار کودک 13 ماهه شما: یک غریبه دربین شما؟

رفتار کودک ۱۳ ماهه شما: یک غریبه دربین شما؟

تیر ۱۱, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

اتفاق جدید این ماه: یک غریبه در بین شما؟ شما نمی دانید کودک ۱۳ ماهه تان از یک لحظه تا لحظه […]

مشاهده
خشم , زدن و گازگرفتن در نوپایان

خشم , زدن و گازگرفتن در نوپایان

خرداد ۳۰, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا رخ می دهد هرچند برای شما و سایرین بهت آور باشد, رفتار پرخاشگرانه بخشی از رشد طبیعی خردسال است. […]

مشاهده
حاضرجوابی کودکان : چرا این موضوع اتفاق می افتد و باید در این مورد چه کنیم

حاضرجوابی کودکان : چرا این موضوع اتفاق می افتد و باید در این مورد چه کنیم

خرداد ۳۰, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا کودکان دو ساله حاضر جوابی می کنند از کودک ۲ ساله خود می خواهید که غذای جدیدتان را امتحان […]

مشاهده
جیغ زدن در کودکان نوپا

جیغ زدن در کودکان نوپا

خرداد ۳۰, ۱۳۹۶ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

چرا نوپایان جیغ می زنند باور کنید یا نه، بالا رفتن تُن صدای نوپایتان به این خاطر نیست که قصد […]

مشاهده
تربیت کودکان نوپا : محرومیت یا محدودیت

تربیت کودکان نوپا : محرومیت یا محدودیت ؟

شهریور ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه نوپا ( 1 الی 3 سالگی)

تربیت کودکان نوپا : محرومیت یا محدودیت ؟  ما نظر متخصصان تربیت کودک را در زمینه مزایا و معایب زمان […]

مشاهده