متاپلازی روده 1
متاپلازی روده ، بیماری که شما را به دره سرطان می فرستد

متاپلازی روده ، بیماری که شما را به دره سرطان می فرستد

دی ۲۳, ۱۳۹۸ نسخه بیماری ها

متاپلازی روده (Intestinal metaplasia) هنگامی رخ می دهد که سلول های بافتی دستگاه گوارش فوقانی (غالباً در معده یا مری) […]

مشاهده