عفونت ناشی از سرمازدگی 1
عفونت ناشی از سرمازدگی

عفونت ناشی از سرمازدگی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ نسخه مقالات

قرمزی انگشتان دست و پا ممکن است مربوط به سرمازدگی باشد. سرمازدگی حالتی مربوط به پوست می باشد که اکثر […]

مشاهده