سیاه توسه 1
سیاه توسه

سیاه توسه

دی ۲۹, ۱۳۹۷ نسخه طب گیاهی

سیاه توسه یا آلدر باکتورن [ Alder buckthorn ] نوعی گیاه است که قسمتهای رسیده یا پوست گرم شده آن برای ساخت دارو […]

مشاهده