سرمازدگی 2
فروست بایت

فروست بایت

تیر ۲۰, ۱۳۹۶ نسخه مقالات

آسیب فروست بایت به آن طرف پوست گسترش می یابد بیشتر مردم اصطلاح ” فروست بایت ” را شنیده اند, […]

مشاهده
عفونت ناشی از سرمازدگی

عفونت ناشی از سرمازدگی

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ نسخه مقالات

قرمزی انگشتان دست و پا ممکن است مربوط به سرمازدگی باشد. سرمازدگی حالتی مربوط به پوست می باشد که اکثر […]

مشاهده