زیر بغل 1
زیر بغل

زیر بغل

آذر ۱۰, ۱۳۹۷ نسخه

در امتداد دیواره ی قفسه سینه ، استخوانهای شانه و ماهیچه ها و بالای بازو حفره ی کوچکی به نام […]

مشاهده