رادیوگرافی جمجه 1
رادیوگرافی جمجمه

رادیوگرافی جمجمه

تیر ۷, ۱۳۹۶ نسخه پاراکلینیک

رادیوگرافی جمجمه مجموعه­ ای از تصاویر مرتبط با استخوان ­های جمجمه است. عمدتاً سی تی  اسکن جایگزین رادیوگرافی جمجمه می­ […]

مشاهده