درمان رشد کودکان

۱
تجویز هورمون رشد در کودکان و خطرات احتمالی آینده

تجویز هورمون رشد در کودکان و خطرات احتمالی آینده

دی ۱۴, ۱۳۹۵ نسخه راهنمای والدین

محققان پیشنهاد می کنند که والدین باید موارد مثبت و منفی درمان تجویز هورمون رشد در کودکان با پزشک کودک خود […]

مشاهده