حساسیت فصلی 2
آلرژی تابستانه

آلرژی تابستانه

دسامبر 13, 2016 نسخه آلرژی

آلرژی تابستانه بسیاری از عوامل آلرژی زا که در تابستان موجب بروز  آلرژی می شود در تابستان نیز مشکل زا […]

مشاهده
آلرژی بهاری

آلرژی بهاری

دسامبر 13, 2016 نسخه آلرژی

آلرژی بهاری بهار فصل شیوع آلرژی است. در این فصل درختان شروع به آزاد سازی گرده کرده و شکوفه می […]

مشاهده