جمجمه 3
سونوگرافی جمجمه ای

سونوگرافی جمجمه ای

تیر ۱۸, ۱۳۹۶ نسخه پاراکلینیک

سونوگرافی جمجمه ای از امواج صوتی منعکس شده برای ایجاد تصاویری از مغز و فضاهای مایع داخلی (بطن) که مایع […]

مشاهده
رادیوگرافی جمجمه

رادیوگرافی جمجمه

تیر ۷, ۱۳۹۶ نسخه پاراکلینیک

رادیوگرافی جمجمه مجموعه­ ای از تصاویر مرتبط با استخوان ­های جمجمه است. عمدتاً سی تی  اسکن جایگزین رادیوگرافی جمجمه می­ […]

مشاهده
اولتراسوند جمجمه

اولتراسوند جمجمه

فروردین ۱۴, ۱۳۹۶ نسخه پاراکلینیک

اولتراسوند جمجمه ای از امواج صوت منعکس شده برای ایجاد تصاویر مغز و فضاهای مایع داخلی (بطن) که از طریق […]

مشاهده