تشنج تب 1
تشنج تبی - تشنج های ناشی از تب

تشنج تبی – تشنج های ناشی از تب

مرداد ۶, ۱۳۹۵ نسخه صرع

( تشنج تبی ) تشنج‌‎های تبی می‌توانند در کودکانی اتفاق بیفتند که به سرعت دمای بدنشان افزایش یافته است. شما […]

مشاهده