تشخیص ریفلاکس 3
تست PH مری برای سوزش سر دل و رفلکس اسیدی

تست PH مری برای سوزش سر دل و رفلکس اسیدی

مهر ۱۶, ۱۳۹۵ نسخه ریفلاکس معده به مری

تست PH مری برای سوزش سر دل و رفلکس اسیدی یک آزمایش سرپایی برای اندازه گیری pH یا مقدار اسید […]

مشاهده
معاینه ها و آزمون های ریفلاکس معده

معاینه ها و آزمون های ریفلاکس معده

مهر ۱۶, ۱۳۹۵ نسخه ریفلاکس معده به مری

معاینه ها و آزمون های ریفلاکس معده : برای تشخیص ابتلا شدن شما به بیماری ریفلاکس معده به مری  (GERD)، […]

مشاهده
آندوسکوپی فوقانی برای تشخیص سوزش سر دل و ریفلاکس

آندوسکوپی فوقانی برای تشخیص سوزش سر دل و ریفلاکس

مهر ۱۶, ۱۳۹۵ نسخه ریفلاکس معده به مری

می توان از یک آندوسکوپی فوقانی برای تشخیص سوزش سر دل و ریفلاکس استفاده کرد و اغلب به عنوان فرایندی بدون […]

مشاهده