تست LH 2
تست هورمون ایجاد کننده جسم زرد

تست هورمون ایجاد کننده جسم زرد ( LH )

خرداد ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه پاراکلینیک

تست هورمون ایجاد کننده جسم زرد ، تستی است که مقدار هورمون ایجاد کننده جسم زرد یا همان LH را […]

مشاهده
تعیین میزان هورمون جسم زرد (لوتئینی کننده) (LH)

تعیین میزان هورمون جسم زرد (لوتئینی کننده) (LH)

آذر ۲۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

تعیین میزان هورمون جسم زرد (لوتئینی کننده) (LH) در این آزمایش میزان هورمون جسم زرد ( LH ) در خون و ادرار […]

مشاهده