تست ال اچ 1
تست هورمون ایجاد کننده جسم زرد

تست هورمون ایجاد کننده جسم زرد ( LH )

خرداد ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه پاراکلینیک

تست هورمون ایجاد کننده جسم زرد ، تستی است که مقدار هورمون ایجاد کننده جسم زرد یا همان LH را […]

مشاهده