ترک پوست 2
ترک های پوستی ناشی از بارداری

ترک های پوستی ناشی از بارداری

خرداد ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه بارداری

ترک های ناشی از بارداری (استرچ مارک ) ها به کدامین ترک ها اطلاق می شوند؟ ترک های پوستی ناشی […]

مشاهده

ترک پوست و نقش کرم های پیاز در درمان آن

تیر ۲۸, ۱۳۹۵ علی ترابی بهداشت و زیبایی

نقش کرم های پیاز در درمان ترک های جدید پوست در ۱۱ مارس سال ۲۰۱۰ کرمی مرطوب کننده که ترکیب […]

مشاهده