ترس از پرواز 1
چگونه بر ترس از پرواز و اضطراب ناشی از مسافرت غلبه کنیم؟

چگونه بر ترس از پرواز و اضطراب ناشی از مسافرت غلبه کنیم؟

مرداد ۲۸, ۱۳۹۸ نسخه سلامت روان

اضطراب انواع مختلفی دارد و افراد در موقعیت‌های مختلف، ممکن است به نوعی دچار چنین حالات روانی شوند. وقتی صحبت […]

مشاهده