ترس از خورشید 1
هرآنچه که باید درباره هلیوفوبیا (Heliophobia) بدانید

هرآنچه که باید درباره هلیوفوبیا (Heliophobia) بدانید

شهریور ۱, ۱۳۹۸ نسخه بیماری ها

هلیو فوبیا یا (Heliophobia) نوعی ترس شدید است. افراد مبتلا یه این وضعیت، معمولا تحمل قرار گرفتن در زیر نور […]

مشاهده