بیماری کوشینگ 1
تفاوت سندرم کوشینگ با بیماری کوشینگ چیست؟

تفاوت سندرم کوشینگ با بیماری کوشینگ چیست؟

دی ۲۹, ۱۳۹۸ نسخه بیماری ها

سندرم کوشینگ (Cushing’s syndrome) یک بیماری هورمونی است. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که سطح هورمون کورتیزول یک فرد […]

مشاهده