بیماری های گوارشی 1
آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی

آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی

مهر ۳, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آندوسکوپی از دستگاه گوارش فوقانی روشی است  برای بررسی لایه ی داخلی مری، معده و بخش ابتدایی روده ی باریک […]

مشاهده