بارداری در سن بالا 1
بارداری پس از چهل سالگی

بارداری پس از چهل سالگی

شهریور ۱۸, ۱۳۹۵ نسخه اقدام به بارداری

بارداری پس از چهل سالگی : امروزه با توجه به افزایش سن ازدواج، سن بارداری هم افزایش یافته است. از طرفی […]

مشاهده